STRATEGIA I RAPORTOWANIE ESG

Do wypracowania strategii i raportu ESG stosujemy autorski proces, który sprawdza się zarówno w tworzeniu strategii biznesowych jak również zrównoważonego rozwoju. Proces ten obejmuje wymagane przez przepisy prawne analizy i badania, a produkty końcowe: strategia ESG i raporty są zgodne z wytycznymi unijnymi i spełniają wymagania audytu.

START
PROJEKTU

1

 • Wspólnie ustalimy zakres, cele i harmonogram projektu.
 • Pomożemy zbudować zaangażowanie i motywację do pracy nad Strategią ESG.

ANALIZA SYTUACJI
WYJŚCIOWEJ

2

 • Przeanalizujemy sytuację we wszystkich obszarach ważnych z perspektyw ESG.
 • Dokonamy analizy SWOT.
 • Zaprezentujemy wyniki analizy w podsumowującej prezentacji i pisemnym podsumowaniu.

PRACE
PRZYGOTOWAWCZE

3

 • Pomożemy ustalić długofalowe cele ESG, zbierzemy potrzebne do wypracowania strategii informacje i analizy.
 • Wesprzemy Cię w zaangażowaniu najważniejszych Interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Przeprowadzimy badanie istotności, które pozwoli Ci dobrze wybrać priorytety ESG.

WARSZTAT
STRATEGICZNY

4

Przeprowadzimy warsztat z Zespołem ESG w celu wypracowania zarysu strategii.

FINALIZACJA
STRATEGII

5

Wesprzemy członków Zespołu ESG w przygotowaniu wdrożenia Strategii ESG w ich obszarach.

GOTOWA STRATEGIA
I RAPORT ESG

6

 • Doprowadzimy proces strategiczny do końca, tak aby Twoja organizacja mogła z sukcesem realizować jej założenia.
 • Stworzymy proces zbierania danych i raportowania. Przygotujemy pierwszy raport ESG.
 • Dostarczymy wszelkie materiały potrzebne do przygotowania planu komunikacji nowej strategii ESG.

DLACZEGO WARTO
Z NAMI PRACOWAĆ?

Do zagadnień zrównoważonego rozwoju podchodzimy strategicznie i długofalowo. Realizacja wypracowanych z naszym udziałem strategii i planów działania daje gwarancję systematycznej poprawy raportowanych wskaźników.

Posiadamy dogłębną wiedzę o całym spektrum zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi regulacjami i inicjatywami, a wypracowane przez nas rozwiązania spełniają przepisy prawa i wymogi audytu.

Wnosimy nowy sposób myślenia o możliwych kierunkach rozwoju i modelach biznesowych. Wspólnie poszukujemy sposobu na osiągnięcie poprzez ESG przewagi konkurencyjnej na rynku.

Jesteśmy praktykami biznesu. Nasze doświadczenia z różnych branż i wielkości biznesu pomagają znajdować ambitne, ale również pragmatyczne rozwiązania.

Stawiamy na współpracę, zaufanie i partnerskie relacje. Każdy projekt prowadzimy w sposób transparentny, angażując zespół klienta.