POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku!

Chcielibyśmy zapewnić Cię, że ochrona danych osobowych jest traktowana przeze nas bardzo poważnie. Korzystając z naszej strony internetowej możesz czuć się bezpiecznie. Poniżej najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych wykorzystywanych przez serwis www.consultingesg.com

PODSTAWY PRAWNE

Dane osobowe zbierane przez www.conslutingesg.com przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest MMR ESG Consulting Maria Radziak z siedzibą w miejscowości 05-506 Magdalenka, ul. Jarzębinowa 16, NIP 1230268540, REGON 361059901 – „Administrator’’

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować bezpośrednio w siedzibie oraz drogą mailową wysyłając wiadomość na adres:

kontakt@consultingesg.com

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy lub telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, dodajesz komentarz na blogu, uczestniczysz w Webinarze lub szkoleniu to może się zdarzyć, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, IP komputera.

W przypadku podjęcia z nami współpracy w celu wykonania przez nas określonej usługi, możemy zbierać dodatkowe dane wrażliwe, na zasadach uzyskania odrębnych zgód od Klienta.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KONTAKTU Z UŻYTKOWNIKIEM

Kontaktując się z Administratorem Użytkownik przekazuje mu swój adres e-mail oraz dane osobowe mogące znajdować się w treści wiadomości.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika są archiwizowane. Dbając o dane osobowe Użytkowników Administrator posiada wdrożoną wewnętrzną dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • Marketingu naszych usług;
 • Świadczenie naszych usług;
 • Udzielania informacji biznesowych;
 • Dystrybucji naszego Newslettera;
 • Udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania;
 • Rejestracji Ciebie jako uczestnika w organizowanym przez nasz Webinarze lub wydarzeniu stacjonarnym;
 • Tworzenie statystyk strony internetowej;
 • Obsługa ewentualnych reklamacji;

PODSTAWY DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale w większości przypadków może być konieczne do zawarcia umowy.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla nas;
 • Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia informatycznego;
 • Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • Rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub innych przesyłanych przez nas materiałów;
 • Zakończenia prowadzenia przez nas działań marketingowych skierowanych do Ciebie;
 • Cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na przesłance zgody;
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji innych celów.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych;
 • Sprostowania danych osobowych;
 • Usunięcia danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Informacji jakie dane Administrator przetwarza;

SKARGA

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. O zamiarze skorzystania z ww. uprawnień Użytkownik powinien poinformować Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej- na adres: kontakt@consultingesg.com

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do POLITYKI PRYWATNOŚCI w przyszłości będą publikowane w witrynie www.consultingesg.com , będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności.

O wprowadzeniu zmian w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI zamieścimy informację na naszej stronie i poinformujemy Cię również drogą mailową.

Wersja z dnia: 01 września 2022 r.