SZKOLENIA

Chief Sustainability Officer School
Akademia Menedżera ESG

Cykl szkoleń przygotowujący do objęcia roli szefa zrównoważonego rozwoju w firmie. Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi aspektami zrównoważonego rozwoju i ESG oraz przygotują się do zarządzania tym obszarem, budując kompetencje funkcjonalne i menedżerskie potrzebne do odnoszenia sukcesów w nowej roli. Uczestnicy pracują w zespole poszerzając swój network i ucząc się od siebie wzajemnie. Są pod opieką doświadczonych menedżerów i praktyków zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy i ostatni moduł programu realizowany jest stacjonarnie, pozostałe online.

 • Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, self-sustainability
 • Porozumienie Paryskie, Agenda 2030 i najważniejsze inicjatywny globalne i międzynarodowe
 • ESG w Unii Europejskiej: Europejski Zielony Ład, SFRD, Taksonomia
 • ESG – analiza poszczególnych aspektów
 • Strategia ESG – wytyczne/proces/najlepsze praktyki
 • Raportowanie ESG – regulacje prawne/najlepsze praktyki
 • Rola CSO, matryca kompetencji
 • Organizacja ESG w firmie: zespół, procesy, scorecard
 • Budowanie ważnej kompetencji: zarządzanie interesariuszami.

Program skierowany jest do szefów ESG, którzy chcą ugruntować i uzupełnić swoją wiedzę oraz dla kandydatów na takie stanowisko i osób nowych w roli.

GOSPODARKA O OBIEGU
ZAMKNIĘTYM – DLACZEGO WARTO?

Cykl szkoleń, w tym branżowych, dostępny on-line, wyjaśniający, na czym polega gospodarka o obiegu zamkniętym, jak będziemy do niej dążyć w Unii Europejskiej (i de facto na świecie), jak zmienia się prawodawstwo, by do tego doprowadzić i jak twoja firma powinna się zacząć zmieniać już dziś by najwięcej na tym zyskać.

Dowiesz się:

 • na czym polega gospodarka o obiegu zamkniętym
 • dlaczego jest to ważne: aspekt środowiskowy, socjalny i prawny
 • kluczowe elementy łańcuchów wartości produktów
 • działania przekrojowe, w tym finansowanie i pomoc państwa, certyfikacje
 • gospodarka o obiegu zamkniętym a raportowanie niefinansowe i strategia zrównoważonego rozwoju
 • gospodarka o obiegu zamkniętym a jednolity rynek, monitorowanie i raportowanie
 • najlepsze praktyki w zakresie raportowania niefinasowego
 • panel z praktykami.

Następnie proponujemy cykl szkoleń w konkretnych dziedzinach branżowych z udziałem specjalistów. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do działów planowania strategicznego, finansów i raportowania niefinansowego

ZRÓWNOWAŻONE ZAKUPY
I ŁAŃCUCH DOSTAW

Cykl szkoleń online połączony z interaktywnym warsztatem przygotowującym do wdrażania strategii ESG w obszarze zakupów i logistyki.

I. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju I. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju 

II. Łańcuch dostaw i jego rola w osiąganiu przez firmę wyznaczonych celów ESG

 • Analiza procesu, mapowanie obszarów ryzyka ESG
 • Omówienie najbardziej typowych problemów/benchmark rozwiązań
 • Ślad węglowy w łańcuchu dostaw – sposoby redukcji
 • Charakterystyka zrównoważonych łańcuchów dostaw: zielony, o obiegu zamkniętym, przejrzysty

 III. Zrównoważone zakupy:

 • Ewolucja Działu Zakupów i roli w realizacji strategii ESG
 • Zrównoważone zakupy – definicja, charakterystyka obszarów strategicznych i operacyjnych
 • Proces wprowadzania zrównoważonych zakupów
 • Newralgiczne materiały: surowce, opakowania, ITC
 • Weryfikacja i tworzenie zrównoważonych strategii zakupowych

Program skierowany dla menedżerów łańcucha dostaw i kupców strategicznych.

Dowiedz się więcej
o szczegółach i terminach szkoleń!