NASZ ZESPÓŁ

Małgorzata Radziak

FOUNDER I CEO

STRATEGIE ESG, ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW I ZAKUPY, WELL-BEING PRACOWNIKÓW, EDUKACJA I PROGRAMY SZKOLENIOWE

Małgorzata jest doświadczonym liderem i praktykiem zrównoważonego rozwoju. Pomaga firmom różnej wielkości w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i wzroście wartości biznesu poprzez tworzenie i wsparcie w realizacji strategii. Małgorzata posiada ponad 25 lat doświadczenia biznesowego w globalnych korporacjach, w różnych branżach, w roli CEO oraz członka zarządu w obszarze zakupów i logistyki czy sprzedaży.

Swoją przygodę ze zrównoważonym rozwojem rozpoczęła w 2002 roku, od pracy w zespołach globalnych Mars nad kreacją i wdrażaniem strategii „Sustainable in generation”. Odpowiadała również za wdrażanie tej strategii w Europie Centralnej oraz kierowała globalnym zespołem odpowiedzialnym za zrównoważone zakupy i łańcuch dostaw oleju palmowego.

Działania te zaowocowały licznymi kontaktami oraz współpracą z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także dostępem do najlepszych praktyk i innowacji. Małgorzata od lat inwestuje w swoją edukację w zrównoważony rozwój. Jest na bieżąco ze wszystkimi globalnymi i europejskimi inicjatywami, nowymi przepisami, uczestniczy w programach organizowanych przez najlepszych w branży jak Schumacher College czy MIT. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy z biznesem, jak również dzieli się nią w programach szkoleniowych i wykładach.

W realizowanych projektach ESG Małgorzata kieruje procesem tworzenia strategii i kaskadowania do obszarów funkcjonalnych, nadzoruje pracę zespołu, jak również wspiera proces wdrażania w obszarach swoich funkcjonalnych kompetencji.

Beata Chojnowska

ESG CONSULTANT

STRATEGIE ESG, GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM, GOSPODARKA ODPADAMI I STRATAMI, POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI, SZKOLENIA

Beata ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy dla globalnych korporacji na stanowiskach senioralnych w obszarze finansów i zarządu. Jej mocną stroną jest wypracowywanie modelów biznesowych, opracowywanie strategii, wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz pełna analiza finansowa przedsiębiorstw.

Beata posiada również doświadczenie w zarządzaniu procesami biznesowymi, zarządzaniu i kompletowaniu zespołów funkcjonalnych. Jest bardzo sprawnym menedżerem, który potrafi motywować, szkolić i rozwijać zespół.

Bardzo dobrze zna branżę FMCG, ale również pracowała w Urzędzie Rady Ministrów, zajmując się współpracą z Unia Europejską.

Beata ukończyła podyplomowe studia College of Europe i dlatego potrafi sprawnie poruszać się w unijnych przepisach i śledzić nadchodzące zmiany i inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu i szybko adoptować je w naszej ofercie.
Idea zrównoważonego rozwoju jest dla Beaty ważnym aspektem zarówno w pracy jak również w życiu prywatnym. W naszym zespole Beata aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach tworzenia strategii ESG projektu – od due diligence do wypracowywania finalnej wersji, a także na etapie wdrażania w obszarach swoich kompetencji funkcjonalnych ESG.

Paweł Radziak

ESG CONSULTANT

ANALIZY I RAPORTOWANIE, ŚLAD WĘGLOWY, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Paweł jest analitykiem finansowym i biznesowym z dziesięcioletnim doświadczeniem w środowisku międzynarodowym. Jego mocną stroną są bazy danych, analiza wyników i opracowywanie raportów.

Paweł kilkukrotnie uczestniczył we wdrażaniu systemów ERP, zdobywając w ten sposób doświadczenie i umiejętności w definiowaniu procesów biznesowych oraz wiedzę o architekturze i sposobie pozyskiwania danych i tworzenia raportów.

W obszarze zrównoważonego rozwoju najbardziej pasjonuje go wsparcie narzędziowe biznesów w osiąganiu zielonej transformacji.
W naszym zespole Paweł zajmuje się raportowaniem ESG, budowaniem narzędzi oraz wspieraniem klientów w procesie gromadzenia danych i monitorowania procesu wdrażania strategii.

Rodzaj działalności i specyfika organizacji znacząco wpływa na obszary ekspertyzy potrzebne do prawidłowej diagnozy sytuacji i definiowania kierunków strategicznych ESG.

Do każdego projektu angażujemy nasz podstawowy zespół, a pozostałych ekspertów dobieramy z grona firm i osób współpracujących z nami w obszarze potrzebnych specjalizacji:

PRACOWNICY
NAUKOWI

PRAKTYCY
I SPECJALIŚCI

GLOBALNY
NETWORK