SZKOLENIA

ESG DLA
POCZĄTKUJĄCYCH

Jednodniowy, interaktywny program,
w trakcie którego zapoznasz się z:

 • Genezą, definicjami i ewolucją działań
  w obszarze zrównoważonego rozwoju
 • Najważniejszymi globalnymi inicjatywami:
  Porozumienie Paryskie, Agenda 2030
 • Europejskim Zielonym Ładem i implikacjami dla państw, samorządów, firm i obywateli Unii Europejskiej

Program kończy się warsztatem, w trakcie którego opracujesz własną strategię zrównoważonego rozwoju i wykorzystasz zdobytą wiedzę do zbudowania planu działań w swojej roli.

Szkolenie jest skierowane do nowych członków zespołu ESG oraz dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć problematykę zrównoważonego rozwoju i zaangażować się w działania na jego rzecz.

TAKSONOMIA UNII EUROPEJSKIEJ JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE FIRM

Jednodniowe szkolenie wyjaśniające wpływ rozporządzenia na raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju i sposób raportowania informacji dla potrzeb rynków finansowych, połączone z wymianą doświadczeń z firm już stosujących te wymagania i praktycznym zastosowaniem nowych reguł. Wprowadzenie do Unijnego celu „zrównoważonego rozwoju”.

Dowiesz się:

 • skąd potrzeba Taksonomii i na czym ona polega
 • jakie są kluczowe kryteria taksonomii i ich zastosowanie na przykładach
 • jakie są techniczne wymagania ogólne (lub dla danej branży)
 • Panel z praktykami – co im dała Taksonomia, jakie były problemy z jej zastosowaniem, jakie koszty i benefity (zoom meeting albo personalnie)
 • Taksonomia a raportowanie niefinansowe
 • Panel z regulatorami i agencjami standartów – Q&A.

Jako kontynuacja tego szkolenia przygotujemy taksonomię działalności dla konkretnych firm. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do praktyków raportowania niefinansowgo.

STRATEGIA ESG PRZEWAGĄ
KONKURENCYJNĄ FIRMY

Jednodniowe szkolenie, które pomoże Ci przygotować plan działań do zbudowania strategii i procesu raportowania ESG w Twojej firmie.

 • Strategia ESG w świetle przepisów prawnych – polskich i UE. Krótkie omówienie najważniejszych aktów prawnych regulujących obowiązki
  firm w zakresie ESG, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów strategii
 • Znaczenie i rola ESG w firmie – scenariusze i najlepsze praktyki
 • Zaangażowanie zespołu i komunikacja warunkiem koniecznym dla powodzenia strategii
 • Proces tworzenia strategii: etapy, organizacja, potrzebne kompetencje
 • Profesjonalne wdrażanie strategii warunkiem sukcesu
 • Najczęściej popełniane błędy – jak ich uniknąć lub jak je wyeliminować (najlepsze i najgorsze praktyki).

Szkolenie skierowane jest do menedżerów ESG lub członków zarządu firm, które chcą rozpocząć pracę nad stworzeniem strategii ESG lub chcą poprawić działania firmy w tym obszarze.

RAPORTOWANIE
ESG

Jednodniowe szkolenie, które pomoże uporządkować wiedzę w zakresie aktualnych i planowanych obowiązków firmy w obszarze raportowania niefinansowego. W ciekawy i przystępny sposób przybliżymy Ci złożone tematy.

 • Najważniejsze akty prawne regulujące ESG i Taksonomię
 • Unijne Standardy raportowania wypracowane przez EFRAG
 • Główne obszary raportowania
 • Proces gromadzenia danych i raportowania
 • Prezentacja najlepszych praktyk z różnych branż.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, członków zarządu, szefów zrównoważonego rozwoju w firmach, które objęte są lub będą w najbliższej przyszłości wymogiem raportowania danych niefinansowych.

RYNKI FINANSOWE
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jednodniowe szkolenie i webinar (bez panelu) dotyczące ram prawnych raportowania niefinansowego i ich wpływu na funkcjonowanie finansowania w Unii Europejskiej.

 • Wprowadzenie do założeń zrównoważonego wzrostu w Unii Europejskiej
 • Wymagania prawne od podmiotów rynku Unii Europejskiej dotyczące finansowania
 • Praktyczne konsekwencje dla firm działających w Unii Europejskiej
 • Przykłady zmian w ofertach „zielonych” instrumentów finansowych
 • Jak zmienia się wnioskowanie o finansowanie
 • Panel z praktykami i instytucjami finansowymi
 • Fundusze Europejskie dostępne dla podmiotów dążących do zrównoważonego wzrostu.

Następnie proponujemy cykl warsztatów na temat niezbędnych zmian w standardach finansowych, analizie inwestycyjnej, zarządzaniu ryzykiem, budżetowaniu i wielu innych aspektach codziennej pracy działów finansowych. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do szefów i managerów działów finansowych związanych z raportowaniem niefinansowym. Zapraszamy również prywatnych inwestorów.

Dowiedz się więcej
o szczegółach i terminach szkoleń!