ESG

Co to jest?

Aspekty ESG stają się coraz ważniejsze nie tylko ze względu na ramy regulacyjne, ale również zmieniające się priorytety interesariuszy. Bez jasno sprecyzowanej strategii i włączenia aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego do prowadzonej działalności oraz cyklicznego i transparentnego raportowania planu działania trudno będzie firmom pozyskać zewnętrzne środki na rozwój, utrzymać i pozyskać pracowników oraz zdobyć lojalność klientów.

Skutki globalnego ocieplenia są coraz bardziej uciążliwe i nikt nie ma już wątpliwości, że istnieje potrzeba pełnej mobilizacji na rzecz ochrony naszej planety.

Konsekwentna realizacja dwóch kluczowych inicjatyw prowadzonych pod auspicjami ONZ:

 • Porozumienia paryskiego w kwestii osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI wieku i ograniczenia wzrostu temperatury do maksymalnie 1,5 °C
 • Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – 17 celów, 169 zadań.

daje nadzieję na zatrzymanie niekorzystnego trendu.

Unia Europejska liderem zielonej transformacji – deklaracja neutralności klimatycznej do 2050 roku

Europejski Zielony Ład – kompleksowa strategia do osiągnięcia ambitnych celów, w której środowisko biznesu odgrywa znaczącą rolę.

Nowe wytyczne obligują firmy do uwzględnienia w swojej działalności aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, ESG (Environmental, Social, Governance).

Przedsiębiorstwa na nowo opracowują swoje modele biznesowe, aby dostosować się do zmieniającego się otoczenia i oczekiwań interesariuszy, a ESG dla wielu firm staje się integralną częścią ich strategii biznesowych i inwestycyjnych.

Environmental
(Środowiskowe)

Działania na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych w obszarach:

 • Łagodzenie zmian klimatu
 • Adaptacja do zmian klimatu
 • Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
 • Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Social
(Społeczne)

Kwestie związane z prawami człowieka i prawami pracownika

 • Przestrzeganie praw pracowników
 • Relacje z pracownikami
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Różnorodność i integracja
 • Respektowanie praw człowieka w łańcuchu dostaw
 • Relacje z otoczeniem
 • Bezpieczeństwo produktów

 

Governance
(Ład korporacyjny)

Sposób prowadzenia biznesu, zabezpieczenie interesariuszy

 • Ład korporacyjny zabezpieczający interesariuszy
 • Standardy etyki
 • Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
 • Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych
 • Transparentne reportowanie

Nie ulega wątpliwości, że raportowanie ESG pozostanie z nami na zawsze, warto więc jak najszybciej rozpocząć działania.

Możemy Ci
w tym pomóc!